Skriv ut sidanSkicka till facebook

Skolskjuts

Skolbuss - cool kille

Här hittar du tider när bussen går till skolan på morgonen och hem på eftermiddagen. I länkarna finns preliminära tidtabeller för 2015/2016.

Busstur 1

Busstur 2

Busstur 3

Busstur 4

Busstur 5

Busstur 6

Kontakt
Lars Steimer
Enhetschef vatkmästarservice
0709-47 83 04
lars.steimer[at]svedala.se

Bergkvarabuss
Sven Erik Karlsson
Trafikledare
0767-62 99 91
sven-erik.karlsson[at]bergkvarabuss.se
Senast uppdaterad:2015-10-12
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara