Skriv ut sidanSkicka till facebook

Skolskjuts

Skolbuss - cool kille

Här hittar du tider när bussen går till skolan på morgonen och hem på eftermiddagen läsår 2014/2015. Turlistorna är preliminära och gäller fr o m tisdag den 17 augusti. Listorna kommer att uppdateras med eftermiddagsturer.

Bussturlista 1

Bussturlista 2

Bussturlista 3

Bussturlista 4

Bussturlista 5

Bussturlista 6

Kontakt
Per Pettersson
Skolskjutsansvarig
0733-73 12 65
per.pettersson[at]svedala.se

Bergkvarabuss
Sven Erik Karlsson
Trafikledare
0767-62 99 91
sven-erik.karlsson[at]bergkvarabuss.se
Senast uppdaterad:2015-01-05
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun