Skriv ut sidanSkicka till facebook

Skolskjuts

Skolbuss - cool kille

Här hittar du tider när bussen går till skolan på morgonen och hem på eftermiddagen läsår 2013/2014. Turlistorna är preliminära och gäller fr o m tisdag den 16 augusti. Listorna kommer att uppdateras med eftermiddagsturer.

Bussturlista 1

Bussturlista 2

Bussturlista 3

Bussturlista 4

Bussturlista 5

Bussturlista 6

Kontakt
Per Pettersson
Skolskjutsansvarig
0733-73 12 65
per.pettersson[at]svedala.se

Bergkvarabuss
Sven Erik Karlsson
Trafikledare
0767-62 99 91
sven-erik.karlsson[at]bergkvarabuss.se
Senast uppdaterad:2013-09-10
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för information om EU-valet 2014
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp till Framtidscentrum
Dialogen - ställ frågor, diskutera och var med i undersökningar!
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning