Skriv ut sidanSkicka till facebook

Skolskjuts

Skolbuss - cool kille

Här hittar du tider när bussen går till skolan på morgonen och hem på eftermiddagen läsår 2014/2015. Turlistorna är preliminära och gäller fr o m tisdag den 17 augusti. Listorna kommer att uppdateras med eftermiddagsturer.

Bussturlista 1

Bussturlista 2

Bussturlista 3

Bussturlista 4

Bussturlista 5

Bussturlista 6

Kontakt
Per Pettersson
Skolskjutsansvarig
0733-73 12 65
per.pettersson[at]svedala.se

Bergkvarabuss
Sven Erik Karlsson
Trafikledare
0767-62 99 91
sven-erik.karlsson[at]bergkvarabuss.se
Senast uppdaterad:2015-01-05
Självservice, e-tjänster

Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Prova på att gå i gymnasiet – Välkommen till NFU!
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen