Skriv ut sidanSkicka till facebook

Modersmålsundervisning

Det svenska samhället är flerspråkigt och mångkulturellt. Modersmålsundervisning främjar barnets utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens.

Modersmålet har också stor betydelse för barnets identitet och självkänsla. Det är grunden för barnets förmåga till inlärning och barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare om modersmålet utvecklas.

Rätt till modersmålsundervisning har alla elever för vilka ett annat språk än svenska utgör ett levande inslag i deras hemmiljö. Detta förutsätter i regel att minst en förälder talar ett annat språk än svenska och dagligen använder detta i sitt umgänge med barnet.

En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i grundskola och gymnasieskola om antalet elever är minst fem och om det finns lämplig lärare.

Mer information om modersmål

Svedala kommuns broschyr om modersmål

Minoritetsspråk
Visste du att Sverige sedan år 2000 har fem nationella minoritetsspråk? Språken är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Svenskt teckenspråk jämställs i språklagen med de nationella minoritetsspråken.
 
Modersmålsundervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Språk
För närvarande sker undervisning i följande språk i Svedala kommun: Albanska
, arabiska, bosniska, danska, dari, engelska, finska, grekiska, hindu, italienska, kinesiska, kroatiska, nederländska, persiska, polska, ryska, serbiska, spanska, thailändska, turkiska, tyska, thailändska, urdu, vietnamesiska.

Ansökan
Klicka på länken för att antingen ansöka eller avanmäla till modersmålsundervisning i grundskola/gymnasieskola.

Klicka här

 

 

 

Kontakt
Resursenheten
Karin Sörensson
Chef Resursenheten
040-626 81 53
karin.sorensson[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2016-03-08
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun