Skriv ut sidanSkicka till facebook

Modersmålsundervisning

Det svenska samhället är flerspråkigt och mångkulturellt. Modersmålsundervisning främjar barnets utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens.

Modersmålet har också stor betydelse för barnets identitet och självkänsla. Det är grunden för barnets förmåga till inlärning och barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare om modersmålet utvecklas.

Rätt till modersmålsundervisning har alla elever för vilka ett annat språk än svenska utgör ett levande inslag i deras hemmiljö. Detta förutsätter i regel att minst en förälder talar ett annat språk än svenska och dagligen använder detta i sitt umgänge med barnet.

En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i grundskola och gymnasieskola om antalet elever är minst fem och om det finns lämplig lärare.

Mer information om modersmål

Svedala kommuns broschyr om modersmål

Minoritetsspråk
Visste du att Sverige sedan år 2000 har fem nationella minoritetsspråk? Språken är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Svenskt teckenspråk jämställs i språklagen med de nationella minoritetsspråken.
 
Modersmålsundervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Ansökan
Klicka på länken för att antingen ansöka eller avanmäla till modersmålsundervisning i grundskola/gymnasieskola.

Klicka här

 

 

 

Kontakt
Resursenheten
Karin Sörensson
Chef Resursenheten
040-626 81 53
karin.sorensson[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2015-03-23
Självservice, e-tjänster

Prova på att gå i gymnasiet – Välkommen till NFU!
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor