Skriv ut sidanSkicka till facebook

Ledighet

Enligt skollagen finns bestämmelser om elevers ledigheter under terminstid.

I lagen står det: ”En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.”

Skolan är viktig
Målet är att alla elever ska ha en optimal måluppfyllelse. För att uppnå detta krävs bland annat en hög närvaro. Svedala kommuns inställning är att vara synnerligen restriktiv med att bevilja ledighet för elever. Därför uppmanas alla föräldrar att förlägga eventuella semesterresor och andra ledigheter till perioder när eleverna har lov.

Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som beaktas är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ansökan om ledighet
Senast uppdaterad:2015-10-12
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun