Skriv ut sidanSkicka till facebook

Ledighet

Enligt skollagen finns bestämmelser om elevers ledigheter under terminstid.

I lagen står det: ”En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.”

Skolan är viktig
Målet är att alla elever ska ha en optimal måluppfyllelse. För att uppnå detta krävs bland annat en hög närvaro. Svedala kommuns inställning är att vara synnerligen restriktiv med att bevilja ledighet för elever. Därför uppmanas alla föräldrar att förlägga eventuella semesterresor och andra ledigheter till perioder när eleverna har lov.

Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som beaktas är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ansökan om ledighet
Senast uppdaterad:2015-10-12
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara