Skriv ut sidanSkicka till facebook

IUP - Individuell utvecklingsplan

Enligt grundskoleförordningen läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha utvecklingssamtal om hur eleven kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.

Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så lång som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.

Om du klickar på länkarna hittar du den individuella utvecklingsplan som används i Svedala kommuns skolor

Individuell utvecklingsplan, för utskrift

Individuell utvecklingsplan, digital version

 
Senast uppdaterad:2014-02-28
Självservice, e-tjänster

Knapp för information om EU-valet 2014
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor 
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Dialogen - ställ frågor, diskutera och var med i undersökningar!
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun