Skriv ut sidanSkicka till facebook

Grundskola

Baraskolan

I Svedala kommun finns skolor för årskurs 1-9. Förskoleklasser och fritidshem är integrerade i skolorna.

I våra grundskolor finns ca 2.400 elever i årskurs 1-9, ca 250 barn i förskoleklasser samt ca 850 barn på fritidshem.

Vill du ha mer information om våra grundskolor, förskoleklasser och fritidshem kan du titta under rubrikerna till vänster eller kontakta respektive skola.

Val av skola
Om du ska flytta till kommunen kan du kontakta rektor på den skola du vill att ditt barn ska gå för att höra om det finns plats på skolan. Om du går i någon av Svedala kommuns förskolor får du inför start i förskoleklass ett erbjudande om placering i förskoleklass. Om du önskar placering i annan skola kan du ange det på blanketten du får. Placering på annan skola erhålls om det finns plats.
Senast uppdaterad:2014-06-24
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun