Skriv ut sidanSkicka till facebook

Styrdokument

Utbildnings verksamhet styrs både av internationella, nationella och kommunala styrdokument, samt verksamhetens och enheternas egna handlingsplaner.

Styrdokument på olika nivåer

EU/FN Barnkonventionen
FN:s konvention, mänskliga rättigheter
Agenda 21
Salamancadeklarationen
   
Riksdag Skollagen
   
Regering

Förordningar
Läroplan för förskolan
Läroplan för grundskola/fritidshem/f-klass
Läroplan för gymnasieutbildning

Läroplan för vuxenutbildning

   
Skolverket Allmänna råd
   
Kommun

Nolltoleranspolicy
Språkutvecklingsplan
Skolplan
Handlingsplan i matematik

   
Enhet Enheternas handlingsplaner


Mer information om barnkonventionen
Lättläst skrift om barnkonventionen
Skolinspektionens information om barnkonventionen

Barnombudsmannens information om barnkonventionen

Mer information om läroplanen
Skolan är till för ditt barn
Förskolan är till för ditt barn
Förskoleklassen är till för ditt barn
Senast uppdaterad:2015-08-04
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara