Skriv ut sidanSkicka till facebook

Styrdokument

Utbildnings verksamhet styrs både av internationella, nationella och kommunala styrdokument, samt verksamhetens och enheternas egna handlingsplaner.

Styrdokument på olika nivåer

EU/FN Barnkonventionen
FN:s konvention, mänskliga rättigheter
Salamancadeklarationen
   
Riksdag Skollagen
   
Regering

Förordningar
Läroplan för förskolan
Läroplan för grundskola/fritidshem/f-klass
Läroplan för gymnasieutbildning

Läroplan för vuxenutbildning

   
Skolverket Allmänna råd
   
Kommun

Nolltoleranspolicy
Språkutvecklingsplan
Handlingsplan i matematik
Skolplan (gäller tillsvidare)

   
Enhet Enheternas handlingsplaner


Mer information om barnkonventionen
Lättläst skrift om barnkonventionen
Skolinspektionens information om barnkonventionen

Barnombudsmannens information om barnkonventionen

Mer information om läroplanen
Skolan är till för ditt barn
Förskolan är till för ditt barn
Förskoleklassen är till för ditt barn
Senast uppdaterad:2016-02-18
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun