Skriv ut sidanSkicka till facebook

Arbetssökande

Förskola
Barn vars vårdnadshavare är aktivt arbetssökande har rätt till barnomsorg under 15 timmar per vecka oberoende av lov och studiedagar. Vistelsetiden fördelas på fem timmar per dag, tre dagar per vecka. Förskolechefen beslutar vilka dagar och tider som barnet erbjuds att delta i verksamheten. I undantagsfall, om det tillfälligt krävs i samband med arbetssökningsaktiviteter, kan vistelsetidens förläggning ändras. Meddela avdelningspersonalen.

Avgiften följer maxtaxa.

Tänk på att via webbportalen.

  • Ändra dina inkomstuppgifter
  • Ändra taxekategori till ”Arbetssökande” för barn 1-2 år eller ”Allmän förskola arbetssökande” för barn 3-5 år.
  • Ändra barnets vistelseschema till 15 timmar

OBS! Vårdnadshavare som är arbetssökande bör inte välja Allmän förskola avgiftsfri eftersom de då inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

Vid påbörjad anställning eller studier kan placeringen och barnets vistelsetid ändras med kort varsel. Tänk på att göra ändringarna via Dexter.

Fritidshem
Vårdnadshavare som är arbetssökande och har plats för sitt barn på fritids får behålla platsen men inte utnyttja den innan en ny anställning eller studier har påbörjats.

Tänk på att via webbportalen

  •  Ändra taxekategori till ”Vilande”
  •  Ändra elevens vistelseschema till noll timmar per vecka

Samtidigt som platsen ändras till vilande ska ett intyg om arbetslöshet skickas till Utbildning, Svedala kommun, 233 80 Svedala.

Platsen kan återaktiveras med kort varsel i samband med att en ny anställning eller studier påbörjas.

 

 
Senast uppdaterad:2016-02-15
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun