Skriv ut sidanSkicka till facebook

Arbetssökande

Förskola
Barn vars vårdnadshavare är aktivt arbetssökande har rätt till barnomsorg under 15 timmar per vecka oberoende av lov och studiedagar. Vistelsetiden fördelas på fem timmar per dag, tre dagar per vecka. Förskolechefen beslutar vilka dagar och tider som barnet erbjuds att delta i verksamheten. I undantagsfall, om det tillfälligt krävs i samband med arbetssökningsaktiviteter, kan vistelsetidens förläggning ändras. Meddela avdelningspersonalen.

Avgiften följer maxtaxa.

Tänk på att via http://dexter.svedala.se

  • Ändra dina inkomstuppgifter
  • Ändra taxekategori till ”Arbetssökande” för barn 1-2 år eller ”Allmän förskola arbetssökande” för barn 3-5 år.
  • Ändra barnets vistelseschema till 15 timmar

OBS! Vårdnadshavare som är arbetssökande bör inte välja Allmän förskola avgiftsfri eftersom de då inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

Vid påbörjad anställning eller studier kan placeringen och barnets vistelsetid ändras med kort varsel. Tänk på att göra ändringarna via Dexter.

Fritidshem
Vårdnadshavare som är arbetssökande och har plats för sitt barn på fritids får behålla platsen men inte utnyttja den innan en ny anställning eller studier har påbörjats.

Tänk på att via http://dexter.svedala.se

  •  Ändra taxekategori till ”Vilande”
  •  Ändra elevens vistelseschema till noll timmar per vecka

Samtidigt som platsen ändras till vilande ska ett intyg om arbetslöshet skickas till Utbildning, Svedala kommun, 233 80 Svedala.

Platsen kan återaktiveras med kort varsel i samband med att en ny anställning eller studier påbörjas.

 

 
Senast uppdaterad:2015-10-12
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara