Skriv ut sidanSkicka till facebook

Allmän förskola

Alla barn som är fyra och fem år har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar per år. Erbjudandet gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till den dag barnet börjar i förskoleklass.

Vistelsetiden fördelas på 15 timmar i veckan med undantag för lov och studiedagar. Förskolechefen beslutar vilka veckodagar och tider barnet erbjuds att vara i verksamheten. Tiderna är fasta och kan ej ändras, flyttas, utökas eller nyttjas under lov och studiedagar.

Allmän förskola ingår i förskolans ordinarie verksamhet. Allmän förskola bedrivs inte i familjedaghem utan bara i förskolan.

Om du studerar eller förvärvsarbetar och därför behöver ha ditt barn i förskola mer än femton timmar i veckan får du under läsåret (september – maj) ett avdrag motsvarande 25% av avgiften. Under sommaren (juni-augusti) betalar du ordinarie avgift för förskola eftersom Allmän förskola bara bedrivs under läsåret. Avgiften följer maxtaxa och avgiftsändringen sker automatiskt. Du som förälder behöver inte ändra schema eller göra annan administrativ ändring av barnets placering.

OBS! De vårdnadshavarna som önskar omvandla barnets förskoleplacering till en avgiftsfri placering inom Allmän förskola ska meddela detta via Dexter genom att ”Ändra taxekategori” till ”Allmän förskola avgiftsfri” samt ändra barnets vistelseschema.

Vårdnadshavare som är arbetssökande bör ej ha den avgiftsfria platsen eftersom de då inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande.
 




Senast uppdaterad:2015-10-12
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara