Skriv ut sidanSkicka till facebook

Allmän förskola

Alla barn som är fyra och fem år har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar per år. Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till den dag barnet börjar i förskoleklass har alla barn rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar per år.

Vistelsetiden fördelas på 15 timmar i veckan med undantag för lov och studiedagar. Förskolechefen beslutar vilka veckodagar och tider barnet erbjuds att vara i verksamheten. Tiderna är fasta och kan ej ändras, flyttas, utökas eller nyttjas under lov och studiedagar.

Allmän förskola ingår i förskolans ordinarie verksamhet. Allmän förskola bedrivs inte i familjedaghem utan bara i förskolan.

Om du studerar eller förvärvsarbetar och därför behöver ha ditt barn i förskola mer än femton timmar i veckan får du under läsåret (september – maj) ett avdrag motsvarande 25% av avgiften. Under sommaren (juni-augusti) betalar du ordinarie avgift för förskola eftersom Allmän förskola bara bedrivs under läsåret. Avgiften följer maxtaxa och avgiftsändringen sker automatiskt. Du som förälder behöver inte ändra schema eller göra annan administrativ ändring av barnets placering.

OBS! De vårdnadshavarna som önskar omvandla barnets förskoleplacering till en avgiftsfri placering inom Allmän förskola ska meddela detta via webbportalen genom att ”Ändra taxekategori” till ”Allmän förskola avgiftsfri” samt ändra barnets vistelseschema.

Vårdnadshavare som är arbetssökande bör ej ha den avgiftsfria platsen eftersom de då inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande.
 
Senast uppdaterad:2016-05-16
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun