Skriv ut sidanSkicka till facebook

Förskola

Tre flickor skrattar

Våra förskolor är till för barn som är 1-5 år (6 år) eller tills barnet är inskrivet i förskoleklass, grundskola eller särskola.

Förskolorna är kommunala eller enskilda (privata). Bland de kommunala förskolorna finns också två naturförskolor, en i Bara och en i Klågerup.

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Frukost, lunch och mellanmål serveras när ditt barns schema omfattar dessa måltider.

Allmän förskola
Alla barn som är fyra och fem år har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar per år. Erbjudandet gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till den dag barnet börjar i förskoleklass.

Allmän förskola ingår i förskolans ordinarie verksamhet. Allmän förskola bedrivs inte i familjedaghem utan bara i förskolan.

Du kan läsa mer om allmän förskola här.

Öppettider
Kommunens förskolor har generellt öppet 12 timmar per dag från kl 6-18. Öppettiderna är dock flexibla och anpassas efter föräldrarnas behov. På en förskola i tätorten erbjuds också barnomsorg på oregelbundna tider, kvällar, nätter och helger.

Val av förskola
Enligt skollagen ska barn erbjudas plats vid en förskolenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavarens önskemål.

Förskoleplatsen söks via Dexter där vårdnadshavaren kan rangordna upp till tre olika alternativ. 

Mer information
Om du vill veta mer om våra förskolor kan du kontakta förskolechef på respektive förskola.

Kontaktuppgifter

 

 

 
Senast uppdaterad:2015-10-12
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Sök eller bygg bostad i kommunen
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats