Skriv ut sidanSkicka till facebook

Förskola

Tre flickor skrattar

Våra förskolor är till för barn som är 1-5 år (6 år) eller tills barnet är inskrivet i förskoleklass, grundskola eller särskola.

Förskolorna är kommunala eller enskilda (privata). Bland de kommunala förskolorna finns också två naturförskolor, en i Bara och en i Klågerup.

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Frukost, lunch och mellanmål serveras när ditt barns schema omfattar dessa måltider.

Allmän förskola
Alla barn som är fyra och fem år har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar per år. Erbjudandet gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till den dag barnet börjar i förskoleklass.

Allmän förskola ingår i förskolans ordinarie verksamhet. Allmän förskola bedrivs inte i familjedaghem utan bara i förskolan.

Du kan läsa mer om allmän förskola här.

Öppettider
Kommunens förskolor har generellt öppet 12 timmar per dag från kl 6-18. Öppettiderna är dock flexibla och anpassas efter föräldrarnas behov. På en förskola i tätorten erbjuds också barnomsorg på oregelbundna tider, kvällar, nätter och helger.

Val av förskola
Enligt skollagen ska barn erbjudas plats vid en förskolenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavarens önskemål.

Förskoleplatsen söks via webbportalen där vårdnadshavaren kan rangordna upp till tre olika alternativ. 

Mer information
Om du vill veta mer om våra förskolor kan du kontakta förskolechef på respektive förskola.

Kontaktuppgifter

 

 

 
Senast uppdaterad:2016-02-15
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun