Skriv ut sidanSkicka till facebook

Dexter

Dexter är ett webbaserat system som används i Svedala kommuns förskolor och skolor.

Båda vårdnadshavarna ska ha egna inloggningstuppgifter till Dexter för att kunna ta del av information om det egna barnets skolgång och förskole-/fritidshemsplacering.

Ansökan om Dexterkonto
Gå in på http://dexter.svedala.se. Välj fliken "kontohantering" och "ansökan om konto". Fyll därefter i dina uppgifter. Ett konto kommer att skapas och dina inloggningsuppgifter skickas till hemadressen.

Om du har glömt dina inloggningsuppgifter
Gå in på dexter.svedala.se välj fliken ”Kontohantering” och ”Glömt lösenord”. Fyll därefter i dina uppgifter och välj ifall du vill ha kontouppgifterna via vanlig post eller via e-post. Om du väljer att få dina inloggningsuppgifter via e-post skickas de till dig inom ca 10 minuter.

Det är mycket viktigt att dina kontaktuppgifter i Dexter är aktuella och korrekta. Vänligen kontrollera och uppdatera uppgifter om dina telefonnummer och e-postadresser regelbundet.

Folkbokföringsregistret
Folkbokföringsregistret ligger till grund för elevregistreringen. Om namn eller adress är felaktigt i dexter - kontakta Patent- och registreringsverket som kan ändra i folkbokföringsregistret. 

http://www.prv.se/sv/vara-tjanster/kundsupport/

Kontakt
Kundservice
040-626 80 00
kundservice[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2015-10-12
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara