Skriv ut sidanSkicka till facebook

Blanketter

Barnomsorg
Anmälan till barnomsorg, inlämning av inkomstuppgifter, uppsägning av barnomsorg och inlämning av vistelsetidere kan du göra i Dexter. Klicka på Dexter inloggning till höger  - där hittar du vår internetlösning för barnomsorg.

Om du inte har tillgång till internet kan du få en blankett i kommunens reception.

Kulturskola
Anmälan

Modersmålsundervisning
Ansökan
Avanmälan

Vårdnadsbidrag
Ansökan vårdnadsbidrag
Uppsägning vårdnadsbidrag

Ledighet i skolan
Ansökan

Personuppgifter i skolan
Blankett för aktuell termin

Föreningsbidrag
Närvarokort
Kontaktuppgiftsblankett
Bidragsansökan

In- och utflyttningsanmälan
Inflyttningsanmälan
Utflyttningsanmälan

Inackorderingsstöd
Anmälan

Ersättningskort bussresor, gymnasium
Ersättningskort
Senast uppdaterad:2015-10-12
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara