Skriv ut sidanSkicka till facebook

Blanketter

Barnomsorg
Anmälan till barnomsorg, inlämning av inkomstuppgifter, uppsägning av barnomsorg och inlämning av vistelsetider kan du göra i webbportalen för förskola och fritidshem. 

Om du inte har tillgång till internet kan du få en blankett i kommunens reception.

Kulturskola
Anmälan

Modersmålsundervisning
Ansökan
Avanmälan

Vårdnadsbidrag
Ansökan vårdnadsbidrag
Uppsägning vårdnadsbidrag

Ledighet i skolan
Ansökan

Personuppgifter i skolan
Blankett för aktuell termin

Föreningsbidrag
Närvarokort
Kontaktuppgiftsblankett
Bidragsansökan

In- och utflyttningsanmälan
Inflyttningsanmälan
Utflyttningsanmälan

Inackorderingsstöd
Anmälan

Ersättningskort bussresor, gymnasium
Ersättningskort

Tilläggsbelopp
Ansökan om tilläggsbelop/ersättning för extraordinära insatser
Ansökan om tilläggsbelopp/ersättning för extrtaordinära insatser, uppföljning
Senast uppdaterad:2016-04-28
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun