Skriv ut sidanSkicka till facebook

Blanketter

Barnomsorg
Anmälan till barnomsorg, inlämning av inkomstuppgifter, uppsägning av barnomsorg och inlämning av vistelsetidere kan du göra i Dexter. Klicka på Dexter inloggning till höger  - där hittar du vår internetlösning för barnomsorg.

Om du inte har tillgång till internet kan du få en blankett i kommunens reception.

Kulturskola
Anmälan kulturskola

Modersmålsundervisning/-stöd
Ansökan
Avanmälan

Vårdnadsbidrag
Ansökan vårdnadsbidrag
Uppsägning vårdnadsbidrag

Ledighet i skolan
Ansökan

Personuppgifter i skolan
Blankett för aktuell termin

Föreningsbidrag
Kontaktuppgiftsblankett
Bidragsansökan

Inackorderingstillägg
Ansökan
Senast uppdaterad:2014-02-28
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för information om EU-valet 2014
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp till Framtidscentrum
Dialogen - ställ frågor, diskutera och var med i undersökningar!
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning