Skriv ut sidanSkicka till facebook
Barnomsorgspeng
 
Regeringen har infört en barnomsorgspeng för att öka föräldrars valfrihet och skapa möjligheter att välja olika former av barnomsorg och skolbarnomsorg för sina barn. 
  
Vad betyder barnomsorgspengen för dig som förälder?
Idag kan du välja mellan kommunal och enskild (privat) förskola eller familjedaghem. Som komplement till detta finns nu ’Pedagogisk omsorg’. Det är ett nytt verksamhetsbegrepp som införs i skollagen.

Det betyder att förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet ska kallas ’pedagogisk omsorg’.
 
Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera varianter på verksamheter. Andra varianter kan till exempel vara olika flerfamiljslösningar.
 
Flera sorters barnomsorg och skolbarnomsorg
Barnomsorgspengen kan delas mellan flera sorters barnomsorg, både enskild och kommunal.

Du kan till exempel ha ditt barn inom pedagogisk omsorg i kommunalt eller enskilt familjedaghem kombinerat med allmän förskoleverksamhet (bedrivs endast i kommunal och enskild förskola där det finns förskollärare anställd) på en kommunal eller enskild förskola.

Ett annat exempel är att inom ramen för pedagogisk omsorg ta hand om sina egna barn plus lika många till.
 
Välj kommun själv i mån av plats
Du som förälder har också rätt att placera ditt barn i barnomsorg i vilken kommun du vill under förutsättning att det finns plats. Kommunal verksamhet är skyldig att erbjuda barnomsorg inom fyra månader. Enskilda verksamheter har egna kösystem. 
 
Starta pedagogisk omsorg
Du som har adekvat utbildning och erfarenhet får möjlighet att starta pedagogisk omsorg. Förutsättningen är att du uppfyller alla de krav på kvalitet, säkerhet och lokal som ställs i skollagen.
 
Ersättningen för pedagogisk omsorg följer intentionerna i regeringens proposition 2008/09.115. Kriterier för godkännande av enskild pedagogisk barnomsorg i Svedala kommun hittar du i länken nedan.

Kriterier

Länkar

Läs mer om barnomsorgspeng och pedagogisk omsorg:
www.regeringen.se
 
Senast uppdaterad:2015-10-12
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Sök eller bygg bostad i kommunen
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats