Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Så här kan du engagera dig

Kontakt

Rebecka Kjellsson
Integrationskoordinator
040-626 81 81
rebecka.kjellsson@svedala.se

I Svedala kommun kan du engagera dig i kommunens verksamheter för att mötas och ge stöd.

Vill du bli god man?

Kommunen ansvarar för att ensamkommande barn har en god man under tiden som Migrationsverket utreder rätten till asyl. Den gode mannen är barnets juridiska vårdnadshavare och förmyndare. Att vara god man innebär att du företräder ett barn som inte har någon vårdnadshavare i Sverige. En person som inte själv kan förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person kan få hjälp av en förordnad god man. Det är överförmyndaren som anordnar godmanskapet och förordnar den gode mannen.
Vid frågor kontakta Överförmyndarenheten i Trelleborg, 0410-73 30 00
Mer information om God man

Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

När ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd behöver barnet en särskilt förordnad vårdnadshavare istället för en god man.

I uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare ingår det att ha regelbunden kontakt med boendepersonal eller familjehemmet där barnet bor för att se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets ekonomi. Det ingår till exempel att ansöka om barnbidrag, studiebidrag samt underteckna papper där vårdnadshavares namnteckning krävs, till exempel vid ansökan om id-kort. En särskilt förordnad vårdnadshavare har inte försörjningsplikt gentemot barnet och barnet har heller ingen arvsrätt.
Vid frågor kontakta Mattias Olsson, 1:e socialsekreterare, 040-626 81 76
Mer information om särskilt förordnad vårdnadshavare

Vill du bli familjehem?

Ett familjehem är en enskild familj som på uppdrag av socialnämnden öppnar sitt hem stadigvarande för barn eller ungdomar som av någon anledning inte kan bo kvar hos sina föräldrar. Uppdraget kan gälla kortare eller längre tid. 
Vid frågor kontakta Emilia Gidlöf, Socialsekreterare familjehem/familjerätt, 040-626 8167. 
Mer information om familjehem

Unga möter Unga

Nu har Unga möter unga gått från projekt till förening. Ungdomsledarna som står ansvariga för planering och schema är föreningens första styrelse. I föreningen träffas nyanlända och etablerade ungdomar mellan 13-18 år under en längre tid för att lära känna varandra och bidra till integration i samhället. Föreningen skapar gemensamma fritidsaktiviteter för att bygga upp vänskap och nätverk mellan nyanlända och etablerade ungdomar. Vill du vara med i Unga möter Ungas förening? Eller representerar du en förening som kan öppna upp prova-på-verksamhet för ungdomarna? Kontakta Jasmine Wahlström, fritidsassistent Ungas fritid och Andreas Flygare, samordnare Ungas fritid för mer information.

Unga möter unga

Svedala kommun och Kompis Sverige 

Svedala kommun har beviljats §37a-medel från Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Kompis Sverige. Projektet startar upp i Svedala samt fem andra Skånekommuner (Lund, Kristianstad, Perstorp, Ängelholm och Båstad). Det är ofta svårt för etablerade och nya svenskar att lära känna varandra på ett jämlikt och naturligt sätt. Bristen på möten leder till segregation och exkludering, med höga kostnader för individer och samhälle. Kompis Sverige verkar för att bygga vänskap och förebygga utanförskap.
Mer information om §37a-medel

Hur fungerar Kompis Sverige?

Med djupintervjuer som verktyg matchar Kompis Sverige ihop etablerade och nya svenskar. Nyanlända vill många gånger ha en svensk vän för att snabbare lära sig svenska och förstå det svenska samhället. Etablerade vill ofta få möjligheten att umgås med en person från en annan bakgrund och kultur. Matchningsmetoden utgår från intressen, livssituation och personlighet och är en viktig del för att kompisrelationerna ska fungera väl redan från början. Kravet är att kompisparen ska umgås minst sex timmar i veckan under sex månaders tid, men förhoppningen är att skapa varaktiga vänskapsrelationer. Deltagarna erbjuds möjligheten att kostnadsfritt ta del av olika sociala aktiviteter som till exempel kajakpaddling, operabesök eller fotbollsmatcher.
Vill du bli kompis eller veta mer? Kontakta Amanda Holm.

Kontaktuppgifter Kompis Sverige:
Amanda Holm
amanda.holm@kompissverige.se

Anmälan till Bli Kompis Sverige i Svedala

Kompis Sveriges Youtube-film där du möter några av våra kompisar

Konversatör SFI

Om du är intresserad av svenska språket och olika kulturer är du välkommen att komma och prata svenska med eleverna på utbildningen svenska för invandrar (SFI) på Nils Fredriks utbildning i Svedala. Att vara konversatör innebär att du på din lediga tid kommer till SFI-lektionen och går iväg till biblioteket, till kafeterian eller någon annan plats med en mindre grupp på ca 4-5 elever. Ni pratar med varandra på svenska om vardaglig ämnen som du förbereder eller tillsammans med eleverna kommer överens om. Detta är en fantastisk möjlighet att möta människor från olika kulturer samt en chans för våra nyinflyttade kommuninvånare att möta andra kommuninvånare i Svedala. SFI-lektionerna är mellan 9.00-12.00 alla dagar utom onsdagar då lektionen är 10.10-13.30. Vill du bli konversatör? Anmäl ditt intresse till Annica Reinholdsson, SFI-lärare på NFU i Svedala.

Språkcafé

ABF Sydvästra Skåne och Svedala bibliotek bjuder in till språkcafé. Här diskuteras aktuella ämnen och sådant som kan vara bra för dig som är ny i Sverige. Språkcaféet är öppet för alla kommuninvånare och bygger på att etablerade möter nyanlända i kommunen för ömsesidigt utbyte och språkträning. Mer information om språkcaféet

Språkvän

Vill du träffa en språkvän utanför språkcaféet och är över 18 år? Utifrån intresse och erfarenhet matchar och sammanför vi er. Kontakten är frivillig och bygger på ömsesidig öppenhet, nyfikenhet och respekt och tillsammans bygger ni er vänskap. Efter matchning sker kontakten på fritiden, så länge och så ofta ni vill.  Det handlar framförallt om att umgås, att ha roligt, och att få ett utbyte av varandra. Det kan vara allt ifrån att ta en fika, att gå på en promenad, att bjuda varandra på hemlagad mat eller att utöva gemensamma intressen. 

Är du intresserad av att bli eller få en kontakt? Klicka på den anmälningslänk som passar dig:

Frågor och svar Språkvän
Informationsfolder Språkvän 

Språkvän är en del av ett nationellt projekt som drivs av Eskilstuna kommun.

Welcomeapp 

Genom appen Welcomeapp kan nya och etablerade invånare nå varandra genom en enkel och användbar app. Du skapar ett konto och får upp andra i din närhet som vill lära känna varandra och hjälpa nya invånare. Det går att ställa frågor/ge svar, skapa aktiviteter som nya kommuninvånare kan vara delaktiga i, chatta och översätta till olika språk. Appen är gratis och du hittar mer information på Welcomeapps hemsida.  

Ekonomiskt stöd 

På webbplatsen Svensk insamlingskontroll kan du leta upp organisationer med 90-konton dit du kan ge pengar. Du kan exempelvis söka på vad organisationerna arbetar med och var.

Publicerad 2016-05-27 kl 14:05
Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Uppdaterad 2017-02-10 kl 08:18