Vad tycker du ska finnas på kommunens webbplats?
Klicka här och berätta vad du tycker
 Prenumerera på nyheterna från Svedala.se
Öppet hus på NFU inför gymnasievalet

2015-11-24 Välkommen till öppet hus lördagen den 28 november kl 10-13 på gymnasieskolan Nils Fredriksson Utbildning i Svedala (NFU). NFU informerar om sina gymnasieutbildningar inom Medier, Beteendevetenskap, Naturvetenskap, Informations- och medieteknik och Pedagogiskt arbete. Mer information hittar du på nfgy.se och i inbjudan.
 


Fira första advent i Svedala centrum 29 november

2015-11-24 Den 29 november kl 15–18 blir det julstämning i Svedala centrum. Butikerna, biblioteket och Galleri KVIS håller extra öppet och den traditionella julmarknaden på kommunhusets innergård är späckad med allt som hör julen till. På Stortorget blir det aktiviteter av olika slag.


Läs mer

Fotoutställning på Svedala galleri
2015-11-27 I senaste SvedalaNytt gick vi ut med fel datum för kommande fotoutställning på Svedala galleri. På söndag, 29 november kl 11, är du välkommen på vernissage för Tina Löwenborgs och Anders Svenssons fotoutställning. Bilderna är tagna från olika resor, utflykter och promenader. Deras inspirationskälla är naturen såväl som pulsen i storstäderna. Svedala galleri finns på Holmagården i Svedala och har öppet måndag till fredag kl 9-16 samt lördag och söndag kl 11-16. Utställningen pågår från 29 november till 31 december.

Nytt nummer av SvedalaNytt!

2015-11-25 På torsdag 26 november får du ett färskt nummer av SvedalaNytt i din brevlåda. Här har vi bland annat samlat julaktiviteter som sker runt om i kommunen som kommit oss till känna. Läs och njut av SvedalaNytt redan idag, här på webben!


Vad tycker du om kommunens nya renhållningsordning?

2015-11-25 Hur hanterar Svedala kommun avfallshanteringen? Detta kan du läsa om i den nya renhållningsordningen som gäller 2016-2020. Fram till 4 januari finns en avfallsplan och tillhörande dokument att läsa vid anslagstavlan hos Kundservice i kommunhuset i Svedala och biblioteken i Svedala, Bara och Klågerup. Alla handlingar finns även här på vår webbplats.


Läs mer

Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphör

2015-11-24 Riksdagen har beslutat att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag kommer att upphöra från och med den 1 februari 2016. Den upphävda lagen ska fortsätta att gälla för vårdnadsbidrag som beviljats före den 31 januari 2016 och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet.


Läs mer

Islands hälsodepartement och Reykjavik stad besöker Svedala kommun

2015-11-11 Onsdagen den 11 november har vi besök från Islands hälsodepartement och Reykjavik stad. Besökarna vill få information om hur Svedala använder analysverktyget QlikView. Flaggning utanför kommunhuset sker för att uppmärksamma vårt utländska besök.


Läs mer

Svedala tätort växer med två nya femvåningshus på Segestrand

2015-11-09 Nu är det klart för byggstart av två nya femvåningshus, Segehus 2 och 3, på Segestrand i Svedala. Det är Svedalahem som tillsammans med byggentreprenören JSB Syd bygger husen som inrymmer 40 lägenheter fördelade på 1-4 rum och kök. Inflyttning planeras bli under 2017. Idag togs det första spadtaget för att fira byggstarten.


Läs mer

Lorentz Månsson i Svedala blir tillfälligt boende för ensamkommande barn

2015-10-22 På fredag öppnar vi ett tillfälligt boende för ensamkommande barn i det hus som kallas Lorentz Månsson i Svedala. Detta för att stödja Trelleborgs kommun, som hittills öppnat över 20 tillfälliga boenden. Det boende som vi öppnar kommer att vara bemannat dygnet runt och här bor barnen tills de anvisas till en kommun. 


Läs mer

Ytterligare boende för ensamkommande barn planeras

2015-10-16 Tidigare har vi informerat om att vi kommer att öppna ett tillfälligt boende för ensamkommande barn. Detta för att avlasta Trelleborg i den speciella situation som råder med ett högt antal ensamkommande barn som ankommer till Trelleborgs kommun.

För att kunna ge plats även åt de ensamkommande barn som anvisas till Svedala kommun av Migrationsverket, planeras nu för ytterligare ett boende.


Läs mer

Tillfälligt boende för ensamkommande barn öppnas

2015-10-13 Svedala kommun har fått en förfrågan från Trelleborgs kommun om hjälp med transitboende för ensamkommande barn. Svedala kommer att öppna ett tillfälligt boende med plats för ett 20-tal ensamkommande barn.


Läs mer

Vi söker jourhem till ankommande flyktingungdomar och barn

2015-10-02 Svedala kommun söker dig eller er som under en kort period och med kort varsel kan hjälpa till med att vara jourhem till ankommande flyktingungdomar. Ungdomarna behöver tas om hand när de ankommer till Malmö Airport tills de anvisas till annan kommun. Det handlar oftast om 6-15 dagar.


Läs mer

Familjehem för ensamkommande barn sökes!

2015-09-08 Just nu i världen finns det fler människor på flykt än det varit sedan andra världskriget. Hur påverkar nu detta Svedala kommun? Kommunen har sedan 2011 tagit emot ensamkommande flyktingbarn som kommit till Sverige för att söka asyl. Många av ungdomarna som har kommit har getts möjlighet till att bo i kollektivt boende i Svedala. De har integrerats i kommunens skolor och föreningar och har kommit att trivas bra i samhället.


Läs mer

Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara