Prenumerera på nyheterna från Svedala.se
Vattenavstängning på Gustav Österlins väg i Svedala tisdag 28 juli

2015-07-27 Under tisdagen den 28 juli kommer vattnet att vara avstängt på grund av underhållsarbete från kl. 11:00 till 22:00 för boende på Gustav Österlins väg i Svedala. Anledningen till avstängningen är renovering av vattenledningen då en vattenläcka uppstått.


Läs mer

Skyltar om P-skiva nu uppsatta i Svedala centrum

2015-07-23 (Uppdaterad 2015-07-27) Efter ett beslut i Tekniska nämnden ska nu P-skiva användas vid parkering på flera gator i Svedala centrum. Skyltar som meddelar behov av P-skiva har satts upp på Bankgatan, Storgatan, Kyrkogatan, utanför småskolan, på Hemköps parkering, vid Stortorget och vid kommunhuset.


Läs mer

Vann du i vår frågetävling under SommarRock Svedala?

2015-07-14 Under SommarRock Svedala fanns Svedala kommun på plats i ett tält där vi bland annat höll i en frågetävling. Här presenteras de lyckliga vinnarna!


Läs mer

Ansökan om busskort för gymnasieelever

2015-07-03 Du som ska gå i gymnasieskola till hösten, är under 20 år, folkbokförd i Svedala kommun samt har minst 6 km till skolan från din folkbokföringsadress, kan ansöka om ett busskort. Ansökan gör du via blankett på kommunens hemsida. Ifylld blankett skickas till Svedala kommun, Utbildningsnämnden 233 80 Svedala.


Guidade turer i Torups slott och park

2015-06-30 Känn historiens vingslag på Torups slott när händelser och personer träder fram ur renässansborgens förflutna. Vandra genom sex århundraden – alla speglade på ett eller annat sätt i Torups slottspark med trädgårdar. Nu är de guidade turerna åter igång i Torup.


Läs mer

Bokskogen vald till en av de 21 vackraste platserna i Sverige!

2015-06-29 Vår vackra bokskog i Torup är vald till en av de 21 vackraste platserna i Sverige genom Världsnaturfondens kampanj Svenska pärlor 2015. Torups bokskog blev utvald till Svensk pärla för Skåne län och fick dessutom flest röster av alla som nominerats runt om i Sverige!


Läs mer

Detaljplaner som är ute på förslag

2015-06-26 Just nu har vi ute tre förslag på detaljplaner: Bara backar, FSI (Förskola, skola och idrott) och Sturup park. Dessa planförslag finns utställt och tillgängligt på kommunens bibliotek, i kommunhusets entré samt på Bygg- och miljökontoret.


Ändring av avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Svedala kommun

2015-06-26 I enlighet med Skolverkets riktlinjer har Svedala kommun beslutat att indexera inkomsttaket för maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. De nya nivåerna för maxtaxa ska tillämpas från och med den 1 juli 2015. Inkomsttaket höjs från 42 000 kr till 42 890 kr.


Läs mer

Bara bibliotek stängt – Nytt bibliotek invigs 1 oktober!

2015-06-25 Bara bibliotek är stängt sedan den 19 juni och vi håller på att iordningsställa ett nytt. Det nya biblioteket kommer att ligga i ett nybyggt hus strax norr om det nuvarande läget. Under sommaren är du välkommen att besöka något av kommunens andra bibliotek och i oktober är du välkommen till ett alldeles nytt bibliotek i Bara.


Läs mer

Anhörigvårdare prisas med upplevelse

2015-06-25 Svedala Anhörigförening vill gärna lyfta fram anhörigvårdare som frivilligt tar på sig att hjälpa andra oavsett vilken relation de har till den hjälpbehövande. Vården kan ske i hemmet eller på distans och vara av betydande omfattning och av god kvalitet.


Läs mer

Svedala kommun är bästa äldrekommun i landet

2015-06-15 (uppdaterad 2015-06-17) Vi är stolta att berätta att Svedala kommun är utsedd till bästa äldrekommun. Det visar PRO:s nya stora äldrebarometer, där mer än 1 800 PRO-medlemmar har betygsatt och kartlagt 181 av landets kommuner.


Läs mer

Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor